Rozdelené spomienky

 

Pozývame vás na multimediálnu výstavu krátkych filmov

 

 
Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra
trauma Nemcov, ktorí museli po stáročiach spolužitia odísť.
Spomienky pamätníkov na Československo 1937–48 sú farbistejšie:
nielen z nemeckého pohľadu, ale aj zo židovského, maďarského a iných.
 
Výstava krátkych filmov vás vtiahne do mozaiky vtedajšej Strednej Európy očami pamätníkov, ktorí stále žijú medzi nami.
 
Trvanie:  18. 1. – 28. 2. 2018
utorok – nedeľa, 09:00 – 16:00
Miesto:  Výstavná sieň v Múzeu SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Vstup voľný

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy, ktoré sa koná vo štvrtok 18. 1. o 18:00
za účasti tvorcov projektu a výstavy (z Rakúska a Slovenska), pamätníkov, ktorí vo filmoch vystupujú a predstaviteľov rakúskeho a nemeckého veľvyslanectva.
 
Dianie okolo výstavy môžete sledovať aj na facebooku.
Budeme radi, keď toto pozvanie rozšírite vo svojom okruhu známych.
 
 
Viac o výstave:

Rozdelené spomienky prinášajú v 15 krátkych filmoch príbehy pamätníkov najmä v rámci nemeckej menšiny v Československu. Dej udalostí sa začína pred 2. svetovou vojnou v spomienkach ľudí, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne prechádza ako spomienky až po súčasnosť. Zaoberá sa tým, aké dôsledky mali veľké dejiny Strednej Európy na život jednotlivcov: na ich zážitky, vyhliadky a možnosti voľby, ktoré im zostali v totalitných a vojnových podmienkach.

Filmy na rôzne témy obsahujú výpovede 37 pamätníkov. Ich životné portréty na pracovnej stanici ponúkajú možnosť lepšie sa s nimi zoznámiť. Návštevník si môže vybrať témy podľa vlastného záujmu či priorít, poradie nie je určené.

Výstavu prináša občianske združenie Antikomplex.sk ako výsledok rakúsko-česko-slovenského projektu Spájame rozdelené spomienky, na ktorom sme spolupracovali s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.

Pripravujeme sprievodné podujatia, napr. verejnú debatu s renomovanými odborníkmi, komentovanú prehliadku s tvorcami a lektoráty pre stredo- a vysokoškolských študentov.