Rozdelené spomienky

Pozývame vás na multimediálnu výstavu krátkych filmov

 

     ROZDELENÉ SPOMIENKY
Československo 1937–48 (Česi, Nemci, Rakúšania a Slováci)
 
Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra
trauma Nemcov, ktorí museli po stáročiach spolužitia odísť.
Spomienky pamätníkov na Československo 1937–48 sú farbistejšie:
nielen z nemeckého pohľadu, ale aj zo židovského, maďarského a iných.
 
Výstava krátkych filmov vás vtiahne do mozaiky vtedajšej Strednej Európy očami pamätníkov, ktorí stále žijú medzi nami.
 
Trvanie:  7. 8. – 30. 9. 2019
Miesta konania:  Turčianska knižnica, Divadelná 5, Martin
Vstup voľný

Budeme radi, keď toto pozvanie rozšírite vo svojom okruhu známych.
 
 
Viac o výstave:

Rozdelené spomienky prinášajú v 15 krátkych filmoch príbehy pamätníkov najmä v rámci nemeckej menšiny v Československu. Dej udalostí sa začína pred 2. svetovou vojnou v spomienkach ľudí, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne prechádza ako spomienky až po súčasnosť. Zaoberá sa tým, aké dôsledky mali veľké dejiny Strednej Európy na život jednotlivcov: na ich zážitky, vyhliadky a možnosti voľby, ktoré im zostali v totalitných a vojnových podmienkach.

Filmy na rôzne témy obsahujú výpovede 37 pamätníkov. Ich životné portréty na pracovnej stanici ponúkajú možnosť lepšie sa s nimi zoznámiť. Návštevník si môže vybrať témy podľa vlastného záujmu či priorít, poradie nie je určené.

Ako súčasť projektu vyšla trojjazyčná publikácia Geteilte Erinnerungen / Rozdělené vzpomínky / Rozdelené spomienky, ktorá knižným spôsobom spracúva rozprávanie zapojených pamätníkov. ​Knižku bude možné kúpiť počas výstavy.

Výstavu prináša občianske združenie Antikomplex.sk ako výsledok rakúsko-česko-slovenského projektu Spájame rozdelené spomienky, na ktorom sme spolupracovali s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.
 

 
––––   ––––––   ––––
 
 

Pozývame vás na multimediálnu výstavu krátkych filmov

 

ROZDELENÉ SPOMIENKY
Československo 1937–48 (Česi, Nemci, Rakúšania a Slováci)
 
Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra
trauma Nemcov, ktorí museli po stáročiach spolužitia odísť.
Spomienky pamätníkov na Československo 1937–48 sú farbistejšie:
nielen z nemeckého pohľadu, ale aj zo židovského, maďarského a iných.
 
Výstava krátkych filmov vás vtiahne do mozaiky vtedajšej Strednej Európy očami pamätníkov, ktorí stále žijú medzi nami.
 
Trvanie:  5. 8. – 8. 9. 2018
Miesta konania:  Stará Ľubovňa:  Ľubovnianska knižnica a Mestská plaváreň počas otváracích hodín
Výstava prebieha v rámci festivalu UM UM
Vstup voľný

Budeme radi, keď toto pozvanie rozšírite vo svojom okruhu známych.
 
 
––––   ––––––   ––––
 
 
 
Pozývame Vás na verejnú diskusiu

JEDNA KRAJINA – DVA PRÍBEHY
Čo si o sebe (ne)pamätáme? Čo nám to dáva a berie?

Hostia:
Marek Lenč – politológ, Univerzita Mateja Bela
Michal Patarák – bloger a psychiater, Nemocnica F. D. Roosevelta
Nadežda Zemaníková – germanistka a literárna vedkyňa, Univerzita Mateja Bela
moderuje Andrej Čierny – Antikomplex.sk

Miesto a čas:
Múzeum SNP, výstavná sieň, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Utorok, 6. 3. 2018 o 17:00
 


Diskusia je sprievodným podujatím v výstave krátkych filmov Rozdelené spomienky, ktorá stojí na rozprávaní pamätníkov o období 2. svetovej vojny, pred ňou a po nej. Zameriava sa na Nemcov v Československu, ktorí výrazne tvarovali naše mestá, kultúru aj hospodárstvo. Hitlerova propaganda ich použila na rozbitie Československa a po vojne museli odísť. Zabudli sme na nich.

Vďaka čomu si niektoré príbehy z našich dejín pamätáme a iné nie? Čo nám to dalo a čo vzalo?

 
 
––––   ––––––   ––––
 

 

Pozývame vás na multimediálnu výstavu krátkych filmov

 

 
Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra
trauma Nemcov, ktorí museli po stáročiach spolužitia odísť.
Spomienky pamätníkov na Československo 1937–48 sú farbistejšie:
nielen z nemeckého pohľadu, ale aj zo židovského, maďarského a iných.
 
Výstava krátkych filmov vás vtiahne do mozaiky vtedajšej Strednej Európy očami pamätníkov, ktorí stále žijú medzi nami.
 
Trvanie:  18. 1. – 11. 3. 2018
utorok – nedeľa, 09:00 – 16:00
Miesto:  Výstavná sieň v Múzeu SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
Vstup voľný

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo vo štvrtok 18. 1. o 18:00
za účasti tvorcov projektu a výstavy (z Rakúska a Slovenska) a predstaviteľov rakúskeho a nemeckého veľvyslanectva.
 
Dianie okolo výstavy môžete sledovať aj na facebooku.
Budeme radi, keď toto pozvanie rozšírite vo svojom okruhu známych.
 
 
Viac o výstave:

Rozdelené spomienky prinášajú v 15 krátkych filmoch príbehy pamätníkov najmä v rámci nemeckej menšiny v Československu. Dej udalostí sa začína pred 2. svetovou vojnou v spomienkach ľudí, ktorí dnes žijú v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Pokračuje ťažkým vojnovým obdobím, nevyhýba sa povojnovému nútenému odsunu nemeckých civilistov a voľne prechádza ako spomienky až po súčasnosť. Zaoberá sa tým, aké dôsledky mali veľké dejiny Strednej Európy na život jednotlivcov: na ich zážitky, vyhliadky a možnosti voľby, ktoré im zostali v totalitných a vojnových podmienkach.

Filmy na rôzne témy obsahujú výpovede 37 pamätníkov. Ich životné portréty na pracovnej stanici ponúkajú možnosť lepšie sa s nimi zoznámiť. Návštevník si môže vybrať témy podľa vlastného záujmu či priorít, poradie nie je určené.

Ako súčasť projektu vyšla trojjazyčná publikácia Geteilte Erinnerungen / Rozdělené vzpomínky / Rozdelené spomienky, ktorá knižným spôsobom spracúva rozprávanie zapojených pamätníkov. ​Knižku bude možné kúpiť počas výstavy.

Výstavu prináša občianske združenie Antikomplex.sk ako výsledok rakúsko-česko-slovenského projektu Spájame rozdelené spomienky, na ktorom sme spolupracovali s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.

Pripravujeme sprievodné podujatia, napr. verejnú debatu s renomovanými odborníkmi, komentovanú prehliadku s tvorcami a lektoráty pre stredo- a vysokoškolských študentov.