Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín

Získali sme grant z programu Active Citizens Fund na projekt Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín, v rámci ktorého sa v rokoch 2019–2020 venujeme našim obom hlavným činnostiam – sprítomňovaniu príbehov obetí nacistov a ich ucteniu kameňmi zmiznutých Stolpersteine a iniciatíve Rozdelené spomienky. Projekt sa zameriava na obete nacistov a príslušníkov etnických skupín postihnutých povojnovým núteným presídlením. Pripomína obete nacistov v bohatej databáze a situuje ich na konkrétne miesta. Pripomína ľudí postihnutých povojnovým presídľovaním obyvateľov medzi ČSR a Maďarskom prostredníctvom životopisných videí.
 
Aktivity v rámci tohto projektu môžete sledovať na našej facebookovej stránke a čoskoro aj na našom novom webe.
 
 
Projekt ‘Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou
Z
 
ískali sme grant z programu Active Citizens Fund na projekt Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín, v rámci ktorého sa v rokoch 2019–2020 venujeme našim obom hlavným činnostiam – sprítomňovaniu príbehov obetí nacistov a ich ucteniu kameňmi zmiznutých Stolpersteine a iniciatíve Rozdelené spomienky

Viac tu: https://antikomplex.webnode.sk/
Získali sme grant z programu Active Citizens Fund na projekt Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín, v rámci ktorého sa v rokoch 2019–2020 venujeme našim obom hlavným činnostiam – sprítomňovaniu príbehov obetí nacistov a ich ucteniu kameňmi zmiznutých Stolpersteine a iniciatíve Rozdelené spomienky

Viac tu: https://antikomplex.webnode.sk/