Výstava Rozdelené spomienky sa od 18. 1. 2018 koná v Banskej Bystrici v Múzeu SNP

 

V septembri 2017 Gunter Demnig na Slovenskuk opäť ukladal spomienkové kamene/tabuľky Stolpersteine

 

 

Antikomplex.sk sa od svojho vzniku (2011) venuje traumám v našej kolektívnej pamäti z nedávnych dejín a zo spolužitia rôznych etník a vierovyznaní na našom území a okolí. Snažíme sa zobrazovať príbehy ľudí z doby pred, počas a po 2. svetovej vojne jemne umeleckými formami. Cieľom je poučiť sa z týchto príbehov, pomôcť spoločnosti oslobodiť sa od kolektívnych komplexov a nadobúdať prirodzené sebavedomie potrebné pre riešenie našich problémov v súčasnosti.

Našimi aktivitami sú: 

Stolpersteine – pamätné kamene/tabuľky, ktoré pripomínajú obete nacistov pred ich domami osadené v chodníku.

Spájame rozdelené spomienky – projekt o spolužití s Nemcami v medzivojnovom Československu a ich nútenom vysídlení po 2. svetovej vojne (v partnerstve s Rakúskou akadémiou vied a českým Antikomplex, z.s.).

 

Sledujte nás na facebooku